YAMAHA DTX 402 PERKUSJA ELEKTRONICZNA

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 11523
  • Producent: Yamaha
  • Dostępność: Dostępny Dostępny
    Czas realizacji: 24h
  • szt.
  • 1 899,00 zł 1 599,00 zł / szt.
  • Oblicz
  • Oblicz_raty_duckblue

ZOSTAŃ PERKUSISTĄ
Zacznij grać na DTX i zostań perkusistą. Pozwól, aby DTX
był Twoją inspiracją i pozwalał wyzwalać pełnię Twojej
ekspresji i kreatywności. DTX402 jest szczytowym
osiągnięciem inżynierów Yamaha w dziedzinie produkcji
perkusji elektronicznej o doskonałym wyglądzie i świetnej
jakości dźwięku.
ROZWIJAJ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Zmobilizuj się i wyzwól swój talent muzyczny! Funkcje
treningowe wraz z dedykowaną, darmową aplikacją tworzą
doskonałe środowisko do ćwiczeń. Od teraz ćwiczenia będą
jeszcze przyjemniejsze i pozwolą cieszyć się z gry.

BRZMIENIE
Brzmienie DTX402 to wynik wielu lat
doświadczenia Yamaha w produkcji najlepszej
jakości bębnów. DTX posiada 10
zintegrowanych trybów różnych brzmień
perkusji oraz efekty akustyczne i dźwięki
elektroniczne. Możesz dowolnie tworzyć własny
zestaw, wybierając rozmaite dźwięki najwyższej
jakości. Nadaj swojej perkusji większej ekspresji
i muzykalności, dzięki DTX.

WYGLĄD
Yamaha wie wszystko, co trzeba wiedzieć o
perkusji. W ten sposób stworzyliśmy
kompaktowy elektroniczny zestaw perkusyjny
bez żadnych kompromisów, jeśli chodzi o
kwestię jakości i brzmienia. Dostosuj wygodną
pozycję każdego z padów talerzy, werbla i
tomów i graj w komfortowych warunkach. Do
każdego DTX dołączony jest pad bębna
basowego Yamaha, który jest niezwykle
popularny wśród profesjonalnych perkusistów.
DTX wiernie odtwarza wariacje dźwiękowe gry
na perkusji, w tym tłumienie talerzy, czy rim-
shoty. Wysokości poszczególnych elementów
mogą być dowolnie modyfikowane, aby móc
dostosować je dla każdego, nawet małych
dzieci.


PROSTY MONTAŻ
Pr os ty i s z ybk i montaż zestawu usprawnia transpo rt
i pr zecho wyw anie instrumentu, w na wet najbardziej
kłopo tliwych war un kach . Dzięki mn iejs zemu
nakła do wi pracy i czasu, wymag anemu do mo ntaż u,
DT X po zwala się cies zyć z grania, niemal
na tychmiast po rozpoczęciu ko nfiguracji. Stalowy
stelaż jes t wyjątko wo mocny i odporny. Dodatk ow o,
k ompak to we wymiary, lekka waga i moż liw ość
sk ładan ia instrumentu po zwala na za branie go w
do wolne miejsce. Graj tam, gdz i e tylk o chces z !

PRZYJEMNIEJSZE ĆWICZENIA
DT X posiada 10 z inte growanych funkcji trening owych. Takie praktyczne rozwią zania do ćwiczeń są dostępne
jedynie w pr z ypadku pe rkusji elektr onicz nych. Jedną z nich jest Pad Gate, która pozwala stopni ow o ro zwijać
umiejętno ści i jest pr zeznacz ona rów nież dla początkujących. Jej głó wn ym zad aniem jest wyek sp ono wanie
poczucia rytmu i timingu u per kus isty, cz yl i klucz owych elementó w techniki gry na per kusji. Kolejną funkcją,
któ ra z pew no ścią zyska uz nan ie wśr ód bar dziej zaawansowany ch muz yków jest Fast Blast. Mierzy ona pr ęd ko ść
uder zeń w pady. Ponadto, DTX po siada ta kże funkcję lic zą cą punkty, za pomoc ą której możesz obiektywnie
śledzić rozwój swoich umiejętności. K or zystaj z funkcji treningowych i zo stań jes z cze lepszy m perkusistą.

DEDYKOWANA APLIKACJA
DTX402 Touch to dedykowana aplikacja na systemy iOS i Android.
Pozwala w bardziej przystępny sposób śledzić swoje postępy i pomaga
w ćwiczeniach. Dzięki funkcji Challenge Mode możesz ćwiczyć w o wiele
przyjemniejszy sposób. Po ukończeniu wszystkich etapów treningowych,
otrzymasz certyfikat perkusisty od Yamaha. Aplikacja posiada także
funkcję Editor do personalizacji własnych zestawów perkusyjnych. Seria
DTX402 jest kompatybilna również z aplikacją Rec`n`Share. Jest ona
szczególnie użyteczna do ćwiczenia ulubionych utworów i dzielenia się
swoimi nagraniami z przyjaciółmi w internecie.
PODŁĄCZ DO KOMPUTERA
Podłącz moduł do swojego komputera, za pomocą USB i edytuj swoje
nagrania audio i dźwięki, wygenerowane przez DTX. Połącz moduł z
programem DAW, aby uzyskać wygodne, profesjonalne środowisko
do produkcji muzycznej.

DTX402K
Doskonałe brzmienie, które jest wynikiem wielu lat
doświadczenia Yamaha w produkcji najlepszej jakości
bębnów.
• 10 zintegrowanych brzmień perkusyjnych.
• 10 zintegrowanych funkcji treningowych do ćwiczeń i
podnoszenia umiejętności.
• Nowo opracowane pady perkusyjne oraz cichy mechanizm
bębna basowego.

Specyfikacja:
Wymiary modułu :27cmx15cmx4cm Waga: 0,5kg
Brzmienia: Drum and percussion: 287, Keyboard: 128
Zestawy perkusyjne gotowe:10
Metronom: tempo od 30 do 300
Rytmy taktu metronomu: od 1/4 do 9/4
Złącza w module: SNARE, CRASH, HI-HAT CTL, KICK/PAD (mini stereo audio), TOM1, TOM2, TOM3, RIDE, HI-HAT(mini mono audio), USB TO HOST (type B), AUX IN (mini stereo audio), PHONES/OUTPUT (standard stereo audio), DC IN
Zasilacz :PA-130 ( 5W)